Welcome to

薯片叔叔共創社 Esperanza

Filter title-type- by

  View :
  22 May
  May 22, 2020 9:15 AM - May 22, 2020 12:30 PM
  30 Mar
  Mar 30, 2020 3 PM - Mar 30, 2020 5:45 PM
  Webinar, Hong Kong
  19 Feb
  Feb 19, 2020 5 PM - Mar 11, 2020 5:45 PM
  12 Feb
  Feb 12, 2020 11 AM - Feb 12, 2020 12:45 PM
  Hong Kong Convention & Exhibiton Centre, Hong Kong Island, Hong Kong
  11 Jan
  Jan 11, 2020 9:30 AM - Jan 11, 2020 12:30 PM
  Dalton Learning Lab, Pok Fu Lam, Hong Kong, Hong Kong
  12 Dec
  Dec 12, 2019 3:30 PM - Dec 12, 2019 5:15 PM
  Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, Wanchai